Početna

Dobrodošli na našu internet stranicu!

DESTILACIJA je regionalni lider u proizvodnji drvenog uglja, briketa, sirćetne kiseline i sirćeta. Naš cilj je sačuvati povjerenje koje je godinama građeno sa našim kupcima, pružajući im proizvode visokog kvaliteta.

Molimo Vas da pregledate proizvode na našoj internet stranici, kako bi ste pronašli one koje iskreno želite.

 

Logo2

120 godina postojanja

Akcionarsko društvo HI Destilacija Teslić, osnovano je 1896. godine. Tokom naše bogate istorije, oduvijek smo težili poboljšanju kveliteta naših osnovnih proizvoda – drvenog uglja i sirćetne kiseline.

Naš osnovni cilj je razvoj novih proizvoda, prvenstveno na bazi osnovnih, što je rezultiralo proizvodnjom briketa od prašine drvenog uglja, te proizvodnjom aromatizovanog, alkoholnog, vinskog i jabukovog sirćeta, kao i drugih proizvoda.

Da smo u tome uspjeli, potvrđeno je raznim priznanjima za rad i kvalitet – od opštinskog, republičkog do međunarodnog nivoa i značaja.

Danas je HI Destilacija AD Teslić potpuno tehnološki, infrastrukturno, kadrovski i organizaciono zaokružena cjelina, sa svim potrebnim službama za rad preduzeća. Pored toga, veliki značaj pridajemo unapređenju tehnološkog procesa sa aspekta poboljšanja uslova rada i zaštite radne i životne okoline, što se najbolje vidi u činjenici da smo investirali u gradnju novih savremenih horizontalnih peći za suvu destilaciju drveta, koje predstavljaju zamjenski kapacitet za zastarjele i dotrajale.

Naš strateški cilj je proširenje postojeće proizvodnje, te razvoj novih proizvoda i tehnologija. Posebnu pažnju pridajemo ekologiji i poštovanju međunarodnih standarda i propisa, a sve u cilju što većeg zadovoljenja zahtjevnog tržišta.

Za naše društvo je 2016. godina izuzetno značajna, jer je to godina jubileja – HI Destilacija slavi 120 godina postojanja.