Briket drvenog uglja

Briket drvenog uglja se dobija presovanjem sitnih frakcija drvenog uglja. „Destilacija“ godišnje proizvede oko 6.600 tona briketa. Sagorijevanjem razvija izuzetno visoke temperature. Gori bez plamena, sporo sagorijeva i dugo drži vatru.

Kvalitet

Naš briket je visokog kvaliteta i zadovoljava propise evropskih standarda:

 • C-fiks, min. 65%
 • Vlaga, max. 8%
 • Pepeo, max. 15%
 • Isporljive materije, max. 20%

Primjena

Primjenjuje se u domaćinstvu (gril) i u industrii mesa (sušenje). Posebno je značajno da se kao vezivo koristi skrob, a ne hemijska vezivna sredstva, što ga čini ekološki potpuno čistim i bezopasnim za upotrebu.

Briket se koristi u kuhanju (roštilj), u industriji mesa (sušenje), kao gorivo za peći, kamine i sve vrsta grijača, za grijanje u šatorima, plastenicima, itd. Imajući u vidu da je briket ekološki čist proizvod, da se kao vezivno sredstvo koristi skrob, a ne hemijska vezivna sredstva, da gori gotovo bez  dima, to je savršeno gorivo za upotrebu u stanovima i kućama.

Prednosti

Glavna prednost briketa je njegovo vrijeme gorenja i konstantnost temperature za vrijeme gorenja (4-5sati),za razliku od redovnog uglja koji gori (1-2sat).

Ako koristite briketa kao gorivo, pozitivna strana je i njegov minimalan uticaj na životnu sredinu u odnosu na klasična tvrda goriva (odsustvo visokog sadržaja dima, pepela i drugih kancerogenih materija).

Osnovni parametri i karakteristike

 • Bez dima – proizvod sagorjeva bez dima, u trenutku inicijalnog paljenja, kao i tokom kasnijeg spaljivanja.
 • Nizak sadržaj pepela – dozvoljeno rezidualni sadržaj pepela ne više od 15%.
 • Bez mirisa – dok gori gotovo da nema letećih supstanci, što isključuje mogućnost stvaranja i širenja neprijatnog mirisa.
 • Ekonomičnost – briketi sagorevaju 3 puta duže nego ugalj.
 • Ekološki čist – bez ikakvih hemijskih aditiva i ljepila. Ovo gorivo se naročito preporučuje za primenu u prehrambenoj industriji.
 • Bez varnica – gorivo ne proizvodi nikakve iskrice dok gori, kao što čine slični proizvodi, npr. drvo.
 • Primjena – kao tvrdo gorivo za širok spektar potreba.

Isporuka

Isporučuje se u pakovanjima od 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg i 25 kg. Skladišti se u zatvorenim i dobro provjetrenim prostorijama.