Drveni ugalj

Drveni ugalj se proizvodi postupkom suve destilacije listopadnih vrsta drveta (bukva, grab, hrast) u vertikalnoj retorti i horizontalnim pećima. „Destilacija“ godišnje proizvede oko 14.000 tona drvenog uglja i oko 4.000 tona prašine drvenog uglja koja se koristi za proizvodnju briketa. Brzo se žari uz oslobađanje velike količine toplote.

Kvalitet

Naš drveni ugalj je visokog kvaliteta i zadovoljava propise svih evropskih standarda:

  • C-fiks, min. 80%
  • Vlaga, max. 7%
  • Pepeo, max. 3%
  • Isporljive materije, max. 18%

Primjena

Drveni ugalj ima široku primjenu: u industriji fero-legura (reduktor), hemijskoj industriji (proizvodnja aktivnog uglja), domaćinstvu (gril).

Isporuka

Zahvaljujući kvalitetu kupuju ga najeminentniji evropski proizvođači fero-legura i silicijum metala kao i renomirani trgovačke kuće.

Isporučuje se u rinfuzi i u pakovanju od 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg i 15 kg. Skladišti se u zatvorenim i dobro provjetrenim prostorijama.