Kontrola kvaliteta

Jedan od najznačajnijih rezultata u poslovanju preduzeća je kvalitet njegovih proizvoda ili usluga a predstavlja skup svih svojstava i karakteristika proizvoda koji se odnosi na mogućnost da zadovolji utvrđene ili indirektno izražene potrebe.

Došlo se do saznanja da su stalna poboljšanja kvaliteta proizvoda neophodna za postizanje i održavanje dobrog i rentabilnog poslovanja.

Destilacija ima proizvode koji zadovoljavaju sve svjetske norme i standarde. Da bi se to održavalo vrši se stalna kontrola kvaliteta kojom se provjerava da li proizvod ispunjava zahtjeve propisane odgovarajućim normativnim aktima odnosno zahtjevima kupaca.

Te aktivnosti vrše visoko obrazovani stručnjaci, u sopstvenoj laboratoriji, odgovarajućim metodama i na vrhunskim mjernim uređajima kao što su:

Gasni hromatograf, atomski apsorpcioni spektrofotometar, UV i IR spektrofotometar i dr.

Reach

Na osnovu sadašnje Uredbe Evropske komisije, br. 1907/2006 od 18.12.2006. godine, preduzeća unutar EU su u obavezi da se registruje u slučaju da proizvode ili uvoze hemijske supstance.

Drveni ugalj se u svim svojim varijacima smatra dijelom porodice hemikalija.

Prateći evropske trendove u pogledu kvaliteta, DESTILACIJA je registrovan u okviru  REACH sistema (Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemijskih supstanci).