Misija, vizija

Misija

Naša misija je stvaranje moderne, društveno odgovorne kompanije, koja će prevazići očekivanja naših kupaca u pogledu kvaliteta, isporuke i cijene.

Vizija

Naša vizija je postati vodeći evropski proizvođač drvenog uglja i briketa drvenog uglja, prepoznatljiv po kvalitetu proizvoda i usluga, u stalnom dijalogu sa okruženjem i zaposlenima kao svojom pokretačkom snagom.