Odbor za reviziju

info-image

Radivoje Vuković dipl. ecc, predsjednik

Rođem 01.01.1959. godine u selu Pribinić, opština Teslić. Osnovnu i srednju školu završio u Tesliću. Ekonomski fakultet završio u Sarajevu. U HI “Destilacija” a.d. Teslić zaposlen od 1984. godine. Prvo je radio u Sektoru plana i analize, kasnije kao komercijalista, a od 2001. godine je rukovodilac Službe uvoza-izvoza. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika direktora za opšte poslove i ekonosmka pitanja. Od 2001. do 2005. godine bio je predsjednik Nadzornog odbora HI “Destilacija” a.d. Teslić, a od 2005. do 2016. godine član Upravnog odbora HI “Destilacija” a.d. Teslić

 

Gordana Drobnjak CFA, dipl. ecc, član

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2006.- smer finansije, bankarstvo i osiguranje, prosek 9,33). Stekla zvanje Chartered Financial Analyst 2012. godine. Završila studije na London School of Commerce maja 2015. godine i stekla zvanje Master of Business Administration (MBA for Executives ).Licencu investicionog menadžera, Komisije za hartije od vrijednosti RS stekla novembra 2007. Lincencu ovlaštenog računovođe Saveza računovođa i revizora RS stekla novembra 2015. godine.

Karijeru je započela 2007. godine u Balkan Investment Bank ad Banja Luka na kastodi i brokerskim poslovima. Od januara 2008. prelazi u Hypo Alpe-Adria Bank ad Banja Luka u Odjel investicionog bankarstva kao voditelj pododjela corporate finance do septembra 2010. Do januara 2011. radila na poziciji Višeg analitičara u Odjelu glavnog ekonomste Hypo Alpe-Adria Bank ad Banja Luka. Od juna 2009. do januara 2011. obavljala funkciju predsjednika Nadzornog odbora Kristal invest fonda ad. Od maja 2009. do septembra 2014. član Komisije za kotaciju Banjalučke berze ad.

Od početka poslovanja Društva za upravljanje PREF-om RS ad januara 2011. godine radi kao Izvršni direktor za računovodstvo, opšte poslove i razvoj. PREF je trenutno najveći fond u Republici Srpskoj sa imovinom preko 260 miliona KM i vlasničkim učešćem u preko 390 akcionarskih društava.

Slavko Škrebić, član

Rođen 1955. godine u Tesliću gdje završava Osnovnu školu. Srednju Trgovinsku školu završio u Novom Sadu. Višu ekonomsku – trgovinski smjer završio u Beogradu sa zvanjem – organizator prodaje.

Radio je u Jugoslovenskom kombinatu kože I obuće “Borovo” trgovina u Tesliću, kožarsko tekstilni kombinat Visoko – trgovina u Tesliću, rukovodioc komercijalne službe u Fabrici obuće Teslić, rukovodilac službe prodaje u HI “Destilacija” a.d. Teslić i predsjednik Skupšine opštine Teslić.