Sirćetna kiselina

Destilacija ima dugu tradiciju u proizvodnji sirćetne kiseline postupkom suve destilacije drveta. Sirćetna kiselina je organska kiselina koja se najviše proizvodi i ima veliku i raznovrsnu primjenu.

Asortiman i kvalitet Sirćetne kiseline je slijedeći:

  1. Sirćetna kiselina, prehrambenog kvaliteta 9% i 80%;
  2. Sirćetna kiselina, tehničkog kvaliteta 80%.

Kvalitet

Kvalitet sirćetne kiseline, prehrambenog kvaliteta, odgovara propisu Evropskog standarda EN 13189, a tehničkog kvaliteta zahtjevima kupaca.

Primjena

Sirćetna kiselina, prehrambenog kvaliteta, koristi se kao začinski dodatak i konzervans u prehrambenoj industriji i domaćinstvu, a u farmaceutskoj industriji za proizvodnju raznih lijekova i preparata.

Sirćetna kiselina, tehničkog kvaliteta, koristi se u hemijskoj industrijij za sintezu raznih proizvoda (soli, estri, halogen sirćetne kiseline i dr.), zatim za koagulaciju lateksa, kao močilo u tekstilnoj i kožarskoj industriji, kao prekidač u fotografiji i dr.

Isporuka

Isporučuje se u autocisternama, plastičnim balonima od 3, 5, 10 i 50 kg i plastičnim bocama 1/4, 1/2 i 1/1 kg.

Skladišti se u zatvorenim i dobro provjetrenim prostorijama.