Struktura akcionara

Prema podacima Centralnog registra HOV, od 26.05.2017. godine, deset najvećih akcionara su:

Škrebić Mladen 11.59%
Škrebić Dražen 11.48%
Polara Invest Fond ad Banja Luka 10.98%
ZIF VIB Fond ad Banja Luka 8.68%
PREF ad Banja Luka 7.71%
Škrebić Goran 7.40%
ZIF Prof-Plus dd Sarajevo 5.72%
ZIF BLB-Profit ad Banja Luka 4.55%
Škrebić Zoran 4.49%
Vuković Radivoje 4.46%