Upravni odbor

info-image

Novo Škrebić dipl. ing, predsjednik

Rođen u Tesliću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Tehnološki fakultet završio u Tuzli. U HI ”Destilacija” a.d. Teslić radio od 1977. godine. Radio na mjestu rukovodioca pogona, šefa proizvodnje, tehničkog direktora, a direktor je od 2001. godine. Predsjednik je Privredne komore regije Doboj i član Upravnog odbora Privredne komore RS.
info-image

Duško Markočević dipl. ecc, član

Rođen 01.06.1958. godine u Tesliću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet završio je u Banja Luci 1981. godine. U HI “Destilacija” a.d. Teslić radio od 1981. godine, u sektoru za razvoj, kasnije u nabavi. Danas je rukovodioc nabavne službe i član Upravnog odbora HI “Destilacija” a.d. Teslić.

Dr Igor Dodig, član

Rođen u Banjaluci 1975. godine. Zvanje diplomiranog inženjera menadžmenta stekao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a postdiplomske studije završio na Metropolitan University u Londonu. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekao na Univerzitetu Signidunum u Beogradu. Posjeduje zvanje brokera i investicionog menadžera od 2002. godine. Od 2001. godine radi u Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Polara Invest” a.d. Banjaluka, čiji je direktor od 2008. godine. Pored toga, radi kao asistent na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci. Član upravnog odbora Destilacije od 2011. godine.