ODBOR ZA REVIZIJU

Radivoje Vuković

dipl. ecc, predsjednik

 

 

Rođen 01.01.1959. godine u selu Pribinić, opština Teslić. Osnovnu i srednju školu završio u Tesliću. Ekonomski fakultet završio u Sarajevu. U HI „Destilacija” a.d. Teslić zaposlen od 1984. godine. Prvo je radio u Sektoru plana i analize, kasnije kao komercijalista, a od 2001. godine je rukovodilac Službe uvoza-izvoza. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika direktora za opšte poslove i ekonomska pitanja. Od 2001. do 2005. godine bio je predsjednik Nadzornog odbora HI „Destilacija” a.d. Teslić, a od 2005. godine član Upravnog odbora HI „Destilacija” a.d. Teslić.

.

Gordana Drobnjak

CFA, dipl. ecc, član

 

 

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2006. – smjer finansije, bankarstvo i osiguranje, prosjek 9,33). Stekla zvanje Chartered Financial Analyst 2012. godine. Završila studije na London School of Commerce maja 2015. godine i stekla zvanje Master of Business Administration (MBA for Executives). Licencu investicionog menadžera, Komisije za hartije od vrijednosti RS stekla novembra 2007. Lincencu ovlaštenog računovođe Saveza računovođa i revizora RS stekla novembra 2015. godine.

 

Karijeru je započela 2007. godine u „Balkan Investment Bank” ad Banja Luka na kastodi i brokerskim poslovima. Od januara 2008. prelazi u „Hypo Alpe-Adria Bank” ad Banja Luka u Odjel investicionog bankarstva kao voditelj pododjela corporate finance do septembra 2010. Do januara 2011. radila na poziciji Višeg analitičara u Odjelu glavnog ekonomste „Hypo Alpe-Adria Bank” ad Banja Luka. Od juna 2009. do januara 2011. obavljala funkciju predsjednika Nadzornog odbora „Kristal invest fonda” ad. Od maja 2009. do septembra 2014. član Komisije za kotaciju „Banjalučke berze” ad.

 

Od početka poslovanja Društva za upravljanje PREF-om RS ad januara 2011. godine radi kao Izvršni direktor za računovodstvo, opšte poslove i razvoj. PREF je trenutno najveći fond u Republici Srpskoj sa imovinom preko 260 miliona KM i vlasničkim učešćem u preko 390 akcionarskih društava.

Dražen Škrebić

 član

 

 

Rođen 20.11.1994. godine. Osnovnu školu završio u Tesliću. Gimnaziju završio takođe u Tesliću. Diplomu inženjera Informacionih tehnologija stiče u Banjoj Luci. Zaposlen u „Škrebić Company”.