O NAMA

MISIJA I VIZIJA

Naša misija je dostaviti kupcima visokokvalitetne proizvode biološkog porijekla, koristeći prirodne materijale i resurse. Istovremeno, nastojimo vratiti prirodi uslugu i to na najbolji mogući način – konstantnom brigom i njenim očuvanjem. Postati lider u proizvodnji i izvozu u regionuje naša vizija. Kvalitetom proizvoda, ali i odgovornim procesom proizvodnje te poštovanjem međunarodnih standarda, želimo da ostanemo visoko kotirani na regionalnom i evropskom tržištu.

ISTORIJA

 Davne 1896. godine izgrađena je i počela saradom HI Destilacija Teslić. Bila je to prvafabrika u regionu za hemijsku preradu drveta postupkom suve destilacije. Naša industrija je svojim osnivanjem unijela inovativnost i duh napretka, a upravo sa njenim radom započinje i nastanak i formiranje grada Teslića. Veza, koja nikada nije raskinuta. Ponosimo se dugom i bogatom tradicijom kao i činjenicom da smo odoljeli mnogim izazovima i nastavili sa radom uprkos poteškoćama i teškim vremenima. 

EKOLOŠKA ODGOVORNOST

Akcionarsko društvo HI Destilacija Teslićje simbol dugoročne i uspješne saradnje čovjeka i prirode. Već 120 godina uspješno sarađujemo s prirodom, poštovanjem i očuvanjem okoline. Naši proizvodi su potpuno prirodnog porijekla. Osnovna sirovina naših proizvoda je drvo. Odgovorno vršimo nabavku drveta, vodeći računa da ne doprinesemo sve češćoj praksi neodgovorne sječe šuma. Iz tog razloga posjedujemo i FSC sertifikat, kojim garantujemo da naše drvo potiče iz šuma kojima se upravlja na održiv način i koje se kontinuirano obnavljaju.

DRVENI UGALJ

Drveni ugalj se proizvodi postupkom suve destilacije listopadnih vrsta drveta. U vertikalnoj retorti i savremenim horizontalnim pećima obrađujemo hrast, bukvu i grab. Godišnje proizvedemo oko 14.000 tona drvenog uglja i više od 4.000 tona prašine drvenog uglja koju preradom pretvaramo u brikete. Naš drveni ugalj je visoko kvalitetan, brzo se pretvara u žar i oslobađa velike količine toplote. Primjenjuje se u industriji fero-legura (reduktor), hemijskoj industriji (proizvodnja aktivnog uglja) i domaćinstvu (gril).

SIRĆE

Sirćetna kiselina, odnosno acetatna kiselina, dobija se, takođe, suvom destilacijom drveta. Iako se danas samo 10% svjetske proizvodnje sirćetne kiseline dobija biološkim putem, naša tradicija i misija su proizvodi prirodnog porijekla. Zdravija je, postojanija, a proces proizvodnje je ekološki podoban. Visok kvalitet i postojanost naše sirćetne kiseline osigurava visoku tržišnu potražnju kako u domaćinstvima, kao prehrambeni proizvod, tako i kod industrijskih proizvođača, za dalju preradu. Ispunjava propis Evropskog standarda EN 13189, kvalitet za prehrambenu upotrebu, ali i tehnički kvalitet zahtjeva potrošača.

MISIJA I VIZIJA

 

Naša misija je dostaviti kupcima visokokvalitetne proizvode biološkog porijekla, koristeći prirodne materijale i resurse. Istovremeno, nastojimo vratiti prirodi uslugu i to na najbolji mogući način – konstantnom brigom i njenim očuvanjem. Postati lider u proizvodnji i izvozu u regionuje naša vizija. Kvalitetom proizvoda, ali i odgovornim procesom proizvodnje te poštovanjem međunarodnih standarda, želimo da ostanemo visoko kotirani na regionalnom i evropskom tržištu.

ISTORIJA

 

Davne 1896. godine izgrađena je i počela saradom HI Destilacija Teslić. Bila je to prvafabrika u regionu za hemijsku preradu drveta postupkom suve destilacije. Naša industrija je svojim osnivanjem unijela inovativnost i duh napretka, a upravo sa njenim radom započinje i nastanak i formiranje grada Teslića. Veza, koja nikada nije raskinuta. Ponosimo se dugom i bogatom tradicijom kao i činjenicom da smo odoljeli mnogim izazovima i nastavili sa radom uprkos poteškoćama i teškim vremenima.

EKOLOŠKA ODGOVORNOST

 

Akcionarsko društvo HI Destilacija Teslićje simbol dugoročne i uspješne saradnje čovjeka i prirode. Već 120 godina uspješno sarađujemo s prirodom, poštovanjem i očuvanjem okoline. Naši proizvodi su potpuno prirodnog porijekla. Osnovna sirovina naših proizvoda je drvo. Odgovorno vršimo nabavku drveta, vodeći računa da ne doprinesemo sve češćoj praksi neodgovorne sječe šuma. Iz tog razloga posjedujemo i FSC sertifikat, kojim garantujemo da naše drvo potiče iz šuma kojima se upravlja na održiv način i koje se kontinuirano obnavljaju.

DRVENI UGALJ

 

Drveni ugalj se proizvodi postupkom suve destilacije listopadnih vrsta drveta. U vertikalnoj retorti i savremenim horizontalnim pećima obrađujemo hrast, bukvu i grab. Godišnje proizvedemo oko 14.000 tona drvenog uglja i više od 4.000 tona prašine drvenog uglja koju preradom pretvaramo u brikete. Naš drveni ugalj je visoko kvalitetan, brzo se pretvara u žar i oslobađa velike količine toplote. Primjenjuje se u industriji fero-legura (reduktor), hemijskoj industriji (proizvodnja aktivnog uglja) i domaćinstvu (gril).

SIRĆE

 

Sirćetna kiselina, odnosno acetatna kiselina, dobija se, takođe, suvom destilacijom drveta. Iako se danas samo 10% svjetske proizvodnje sirćetne kiseline dobija biološkim putem, naša tradicija i misija su proizvodi prirodnog porijekla. Zdravija je, postojanija, a proces proizvodnje je ekološki podoban. Visok kvalitet i postojanost naše sirćetne kiseline osigurava visoku tržišnu potražnju kako u domaćinstvima, kao prehrambeni proizvod, tako i kod industrijskih proizvođača, za dalju preradu. Ispunjava propis Evropskog standarda EN 13189, kvalitet za prehrambenu upotrebu, ali i tehnički kvalitet zahtjeva potrošača.