UPRAVNI ODBOR

Novo Škrebić

Predsjednik upravnog odbora

 

 

Rođen u Tesliću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Tehnološki fakultet završio u Tuzli. U HI „Destilacija” a.d. Teslić radio od 1977. godine. Radio na mjestu rukovodioca pogona, šefa proizvodnje, tehničkog direktora, a direktor je od 2001. godine. Vršio je dužnost predsjednika Privredne komore regije Doboj te je bio i predsjednik Upravnog odbora Privredne komore RS. Vršio je dužnost direktora u HI Destilacija a.d. Teslić do 2019. godine, kada se penzionisao. Danas je predsjednik Upravnog odbora HI Destilacije a.d. Teslić.

 

 

Duško Markočević

dipl. ecc, član

 

 

Rođen 01.06.1958. godine u Tesliću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet završio je u Banjoj Luci 1981. godine. U HI „Destilacija” a.d. Teslić radio od 1981. godine, u sektoru za razvoj, kasnije u nabavi. Danas je rukovodioc nabavne službe i član Upravnog odbora HI „Destilacija” a.d. Teslić.

Dr Igor Dodig

član

 

 

Rođen u Banjoj Luci 1975. godine. Zvanje diplomiranog inženjera menadžmenta stekao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a postdiplomske studije završio na Metropolitan University u Londonu. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekao na Univerzitetu Signidunum u Beogradu. Posjeduje zvanje brokera i investicionog menadžera od 2002. godine. Preko 15 godina iskustva, uključujući rukovodeće pozicije, u finansijama, tržištu kapitala i investicionim fondovima. Pored toga, u okviru akademske karijere kao docent dr je radio kao predavač na fakultetu u oblasti marketinga, komunikacija i PR-a. Trenutno radi kao konsultant u IT industriji u segmentu razvoja softverskih aplikacija za e-banking sisteme i digitalnu transformaciju kompanija.