STRUKTURA AKCIONARA

Prema podacima Centralnog registra HOV, od 17.12.2020. godine, deset najvećih akcionara su:

 

ŠKREBIĆ DRAŽEN 11,665277 %
ŠKREBIĆ MLADEN 11,589731 %
TRIVIĆ SAŠA 11,181119 %
PREF AD BANJA LUKA 7,713552 %
ŠKREBIĆ GORAN 7,399634 %
ZIF PROF-PLUS DD SARAJEVO 5,724725 %
ŠKREBIĆ ZORAN 4,488650 %
VUKOVIĆ RADIVOJE 4,459535 %
MARKOČEVIĆ DARIO 3,983953 %