POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA

Destilacija je svjesna svoje važnosti koju ima zaštita zdravlja i bezbjednost na radu za sve zaposlene i zbog toga posvećuje posebnu pažnju razvoju i primjeni efektivnog sistema zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, kao i odgovarajućih standarda i praksi za smanjenje rizika povezanih sa poslovnim aktivnostima koje obavlja.

 

Rukovodstvo Destilacije i svi zaposleni opredjeljeni su za neprekidno unapređenje Sistema menadžmenta zdravljem i bezbjednosti na radu u skladu sa zahtjevima standarda OHSAS 18001:2007.

 

Naš cilj je obezbijediti održivo, zdravo i bezbjedno radno okruženje i svesti na minimum sve potencijalne rizike sa kojima se suočavaju zaposleni, preduzimači, posjetioci i svi drugi koji mogu da budu izloženi uticaju aktivnosti koje organizacija obavlja.

 

Posvećena stvaranju zdravog i bezbjednog radnog okruženja Destilacija podržava sljedeće principe zaštite zdravlja na radu:

  • poštuje zakone i propise iz oblasti zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu,
  • stalno radi na unapređenju organizacije rada u cilju sprječavanja nezgoda, incidenata na radu,
  • identifikuje, procjenjuje i kontroliše rizike kod poznatih uzoraka povreda i bolesti vezanih za radne procese i okruženje,
  • ispituje uzroke povreda i bolesti na poslu i preduzima mjere da bi se spriječilo njihovo ponavljanje,
  • kontinualno poboljšava perfomanse sistema menadžmenta zdravljem i bezbjednosti na radu,
  • razvija kompetentnost zaposlenih u pogledu zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, kroz efektivnu obuku i liderstvo na svim nivoima unutar organizacije,
  • uspostavlja efikasnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmjene informacija važnih za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu,
  • čini dostupnom javnosti našu Politiku zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu.

 

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva neprestano poboljšavamo radnu efikasnost i finansijski potencijal Destilacije u interesu vlasnika, svih zaposlenih kao i društvene zajednice u cjelini.